Logo: identitet marIDEsign

Winkler Design utviklet egen visuell identitet i 2008, basert på ordspill og typografisk lekenhet. Fonten gir et digitalt og stramt uttrykk, og den orange fargen symboliserer energi. Collagen viser logo brukt i ulike former, profilbilder, annonse og visittkort.