Brosjyre Film3 & Østnorsk Filmsenter

Winkler Design designer brosjyrer og kataloger i små og store formater, alt fra 4 sider til 100 sider. I dette tilfellet var det et behov for å synliggjøre overfor politiker og fylkeskommune hva som skjer i Oppland og Hedmark innen film.