Bannere for Bondens Marked

Winkler Design var med i ideutvikling av verdibegrepene og slagord for Bondens Marked, som ledd i deres markedsføring. Disse ble implementert i nytt design; bannere i Storgata, plakater, annonser, visittkort mm.