FABRIKKEN magasinet

Winkler Design stod for ideutvikling og layout for 2009 utgaven, som omhandler de kreative næringene og gründerene som har sin arbeidsplass her, hva slags verdiskapning de bidrar med og hva de konkret kan tilby av tjenester og varer.