Annonser På Bordet

Winkler Design utvikler annonsemateriell og kampanjer mot alle typer magasiner/aviser el. Her er eksempler på annonser utarbeidet for "På Bordet" til Byavisa, GD og FABRIKKEN magasinet.